Ulikhetene i det norske samfunnet ser oss i øynene på en ekstremt verdig måte, mener juryen.