Prisen deles ut av Norges korforbund, og går til enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til å gi norsk korsang større utbredelse og høyere kvalitet.