Man snakker gjerne om formative år og plasserer dem tidlig i et menneskes liv, uten å ta hensyn til noe mange som har levd en stund vil kunne kjenne
igjen: Det kan, og vil, komme ­perioder også midtveis eller sent i livet, der man kjenner at man formes mer enn man noen gang har opplevd tidligere.