– Eg er ikkje så kjent i denne byen lenger, seier diktaren Knut Ødegård då Vårt Land treffer han over ein kaffi i Oslo, som for å forklare kvifor han er tidleg ute. Han sit allereie klar med ein kopp då vi kjem, staseleg kledd i finskjorte og tversover, slik han plar, og med den nye diktsamlinga si på bordet.