– Sokneprest i Søre Ål menighet på Lillehammer, Ingunn Dalan 
Vik – når du står der julaften og feirer gudstjeneste og skal si 
noe til 700 mennesker som har alt, hva har du tenkt å fortelle?