Terje de Groot er campanolog (kirkeklokkeviter), og kan det som er verdt å vite om norske kirkeklokker. Han begynte registreringen av middelalderklokkene på egen regning og initiativ i 2012. I 2014 kom Fortidsminneforeningen inn i bildet, og prosjektet er sluttført i et samarbeid med KA og Riksantikvaren. Nå har han inspisert samtlige middelalderklokker, og hørt på alle det er mulig å få lyd i - og gjort lydopptak.