Kalk har vært brukt til produksjon av mørtel i mer enn 10.000 år. I middelalderen var det vanlig med kalkovnen på byggeplasser – det ble brent kalk til mørtelbruk på stedet.