Færre unge har sommerjobb nå enn før. Unge med begge foreldre i godt betalte jobber, har oftere egen yrkesinntekt enn ungdom fra lavtlønnede familier. Det er nærliggende å knytte dette til en større tilgang på nettverk og bekjentskaper, gjerne i forbindelse med foreldrenes arbeidsplass, mener SSB-forskere som har analysert yrkesinntektene til ungdom mellom 15–17 år, fra 1990 til 2015.