Fra finanskrisen traff Hellas med full tyngde i 2009, har offentlig sektor i landet blitt krympet og deretter sultefôret. På kulturfeltet har et allerede magert tilbud blitt slanket ytterligere. Midler til samtidige kulturuttrykk er nesten borte, forklarer førsteamanuensis ved institutt for arkeologi, konservering og historie på Universitet i Oslo, Knut Ødegård.