– Som økofilosof var Albert Schweitzer ekstremt tidlig ute. Han reiste økofilosofiske problemstillinger femti år før begrepet ble tatt i bruk, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk.