Ikke overraskende er kapitlene om Hedmark og Oppland de korteste i den formidable, svenske boka Norges öar. At innlandsfylkene er med illustrerer hvor grundig Anders Källgård har gått til verks. Og det er i Oppland-kapitlet vi finner informasjonen om at Norge har et stort antall øyer med eksotiske navn som St. Helena, Madagaskar, Havai, Tahiti og – også i Oppland – ei øy som heter Cuba.