– Vegetasjon, vann og terreng er landskapsarkitekturens tre byggeklosser. Alt handler om omgivelsene utendørs, og om tiden: Om årstidsvariasjoner og hvordan steder forandrer seg fra natt til dag, i løpet av 50 eller 100 år.