— Et elitelag av norske lyrikere er med når Missa Mystica skal ­feires i Trefoldighetskirken i Oslo. Tone Hødnebø, Ingrid Stor­holmen, Aina Villanger, ­Terje Dragseth, Steinar Opstad og Øyvind ­Rimbereid skal alle lese ­nyskrevne tekster.