Den 26. november 1942 vart meir enn 500 jødiske fangar deporterte frå Oslo til Auschwitz, dei aller fleste med lastebåten Donau. Nokre få vart også frakta med Monte Rosa, ein rutebåt for tyske soldatar – deriblant åtte arbeidsdyktige menn frå Tromsø. Kvinner, barn og eldre vart sende året etter. Til saman vart 14 jødar frå Tromsø deporterte og drepne i Holocaust.