Kultur

Lørdag har Jon Fosses drama bygd på Edda premiere på Det Norske Teatret. I den norrøne mytologien er gudene selv en del av skaperverket. Odin er sliten og husker dårlig. Volven ser tegn på at slutten nærmer seg.

– Slik jeg ser det er denne troen nært knyttet til hvor voldsomme naturkreftene må ha vært for menneskene. Forestillingene om gudene er vokst ut av naturfenomener. Da jeg jobbet med forestillingen «Fra landeveien» om romanifolket, lærte jeg at de også hadde månegud og solgud. De samme koblingene mellom religion og natur finner du innenfor samisk tro og andre naturfolks religion, sier Gertrud Jynge.

– Derfor opplever jeg Edda som en vekker for oss som lever med naturkatastrofer og klimatrusler. Vi har mistet kontakten med naturen som de menneskene hadde. De var avhengige av å spille på lag med naturen, sier hun.

Verdensstjerner