Kultur

I Kristiansund åpner den store kirkekunstfestivalen denne uka. Samtidig møtes Kirkerådet for å fremme Kirkemøte-vedtak om videre veivalg for kunst og kultur i Den norske kirke. 80 år gamle Peder A. Rensvik er nestoren i norsk kirkekultur. Han har lest forslagene til vedtak og er bekymret.

– Jeg synes forslaget er skuffende uforpliktende. Her står det lite annet enn «bør», «oppfordrer» og «anbefaler» i hvert avsnitt. Om ikke kirken setter penger inn, er vi ikke lenger enn da kirkens kulturmelding kom for 12 år siden, sier Rensvik.

Pengespørsmål

Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet neste år å fatte vedtak blant annet om tilskudd til å stimulere opprettelse av ulike kompetansenettverk. På den måten skal Den norske kirke­ «styrkes som en attraktiv og profesjonell aktør innen norsk kulturliv». Rensvik peker blant annet på punktet om organiststillinger. Alt Kirkemøtet utfordres på er å «oppfordre menighetene til å styrke kirkemusikken» gjennom stillingsprosenter for kantorer. Det er i siste instans kommuneøkonomien som avgjør hvor store kantorstillingene blir.