– Festivaler egner seg til å synliggjøre den kirke-kulturelle aktiviteten som pågår hele året, ikke bare rundt høytidene. I festivalsammenheng kan det smale nå bredt, sier domkantor i Bergen, Kjetil Almenning.