Lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt for kleberstein om et snaut års tid. Flere steder på Nidarosdomen må vegger, konstruksjoner og figurer utbedres. Det er behov for stein i mange år fremover.