Kultur

Lageret hos Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider er tomt for kleberstein om et snaut års tid. Flere steder på Nidarosdomen må vegger, konstruksjoner og figurer utbedres. Det er behov for stein i mange år fremover.

I Stavanger er målet å ha domkirken ferdig til byjubileet i 2025. Der starter analysearbeidet nå.

Uten kleberstein kommer de neppe i mål. Den myke bergarten er helt avgjørende særlig for restaurering av all «pynten» og skulpturene på kirkene.

Nasjonalt ansvar