Bøker

Vivian Gornicks New York-memoar er både stor livskunst og skrivekunst

Den største gleden ved å lese Gornick er kanskje at hun er så godt som fri for konsekvens og prinsipprytteri.

FRI: Dette er kanskje den største gleden ved å lese Gornick: At hun er så godt som fri for konsekvens og prinsipprytteri, skriver Ulla Svalheim om Vivian Gornicks Den odde kvinnen og byen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Bøker