Bøker

– Alle lytter når Paven snakker

Pave Frans har brukt to år på å bedre Vatikanets skandalerykte. – Når han snakker om barmhjertighet, lytter verden, mener luthersk kirketopp.

Siden han ble valgt for drøye to år siden, har pave Frans markert seg og blitt utpekt som en av verdens mest innflytelsesrike personer. Det har vakt oppsikt at Paven kritiserer kapitalismen og inntar radikale miljøsynspunkter. I dag utgis hans bok om barmhjertighet.

Gir ny vekt

Olav Fykse Tveit er generalsekretær i Kirkenes Verdensråd som samler kirker med en halv milliard mennesker verden over. I forbindelse med bokutgivelsen i Vatikanet, har vi bedt KV-generalen vurdere pavens innflytelse.

– Det er svært viktig at pave Frans bruker både sin rolle og sitt personlige engasjement for å vise hva som er viktig. Det er ikke sånn at han skriver eller sier noe ingen har tenkt på før om klimaendring og miljøspørsmål, men det får en annen vekt og ikke minste en helt annen utbredelse når han gjør det til sin viktige sak. Det går både på hans rolle som pave, men også på hans personlige engasjement for å få folk i tale om hva som er viktige spørsmål i vår tid, sier Fykse Tveit.

LES OGSÅ: Paven ber om tverreligiøs dialog mot terrorisme

Gleder seg

Priorinne Anne-Lise Strøm ved Lunden kloster ser frem til å lese boken.

– Pave Frans står selv for barmhjertighet, og uttrykker det gjennom sin egen personlighet og spiritualitet. Han har allerede vist at han er opptatt av de sosiale dimensjonene i samfunnet, med særlig omsorg for de fattiges situasjon. Det er ikke tilfeldig at han har tatt navnet Frans, etter Frans av Assisi, sier hun.

– Pave Frans kom som en enkel og overraskende person på Peters stol. Enkelte ergret seg over at han var uforutsigbar – mens de fleste gledet seg over hans sosiale engasjement og brennende omsorg for de svakeste, som kirken bør være opptatt av, sier Anne-Lise Strøm.

Enkel tale

Olav Fykse Tveit berømmer paven for hans evne til å fange opp hva som er viktig både for folk i gata og på verdensarenaen. Det han sier er ikke komplisert, men blir oppfattet som støtte, oppfordring og en klar verdimarkering.

– Når han nå i boken vektlegger barmhjertighet, så prøve han å vise at Den katolske kirke ikke er til for seg selv, den er til for de som har brukt for den, sier den lutherske kirkelederen.

At paven ikke bare skriver, men også viser barmhjertighet i handling mener han er avgjørende.

– Han tar også tak i årsakene til urettferdighet og er ikke redd for å utfordre politiske og finansielle systemer når det for eksempel gjelder fattigdom. Jeg synes allerede han har hatt suksess med å sette dagsorden i mange sammenhenger.

Stort potensial

Han registrerer at paven er opptatt av å appellere til det personlige engasjement.

– Slik blir det viktige hva de gjør om hører på ham, og ikke bare hva paven selv sier og gjør. Det er derfor et stort potensial i denne boken og dokumentet om miljøspørsmål. Det er også store sjanser for at han blir hørt utenfor de mest interesserte kretser.

– Ser du tegn til det?

– Jeg er vel knapt i kirkelige- og ikke-kirkelige sammenhenger der det ikke refereres til ham. Det er ganske påfallende. Han skaper også rom for oss andre. Folk spør mer etter hva vi kan bidra med også. Han øker dermed kunnskapen og etterspørselen etter hva religiøse samfunn kan bidra med til fred og rettferdighet i verden. Det er en ringvirkning av hans rolle for tiden, sier KVs generalssekretær.

LES OGSÅ: Derfor er verdens religioner engasjert i klimaet

Ny vilje

Et resultat av det er det Fykse Tveit kaller en helt annen vilje til å ville samarbeide veldig bredt økumenisk for de sosialetiske spørsmålene.

– Det er altså snakk om betydelige bevegelser?

– Ja, jeg vil si det. I perioder er KV blitt kritisert for å ha en politisk agenda. Også i Vatikanet har jeg hørt det. De to-tre årene etter at Frans kom på plass, har Den katolske kirke en agenda som går lenger enn vår og er enda mer utfordrende i forhold til dem som har makt. Både i den katolske kirken, men også blant de evangelikale er det en stor respekt for ham som en trosleder, sier Fykse Tveit.

Andre toner

Lars K. Pharo er religionshistoriker knyttet til Moses Mesoamerican Archive and Research Project ved Harvard-universitetet. Han betegner Pavens radikale synspunkter som ideer man ikke er vant til å høre fra Vatikanet.

- Men hvor stor kraft de ideene vil ha på troende eller på alle andre er jeg veldig usikker på. De kan virke radikale fra Vatikanets side særlig etter at kirken har hatt to svært konservative paver som blant annet har motarbeidet frigjøringsteologien. Det gjenstår egentlig å se hvilket gjennomslag Pavens nye tanker får. Jeg vil være forsiktig med å spekulere i effekten, sier Pahro.

LES OGSÅ: Paven lovpriste dem som tar imot flyktninger

Merkel

Han mener det er viktig å skille mellom kirkens egne medlemmer og alle andre.

– Han vil åpenbart vente ulik resepsjon blant troende og ikke-troende, sier Pharo.

– Hvilke andre personer kan han sammenlignes med?

– Det måtte være politikere som er kjent globalt. Nå er Angela Merkel blitt noe svekket av de siste hendelsene, men hun vil uansett komme langt opp på en sånn liste. Hun har imidlertid ikke den moralske autoritet.

LES OGSÅ: Paven oppfordret til edruelighet og medfølelse

Enestående

Kaia Storvik er nestleder i Tankesmien Agenda og beskriver pavens gjennomslagskraft som enestående.

– Det er noen veldig få som har tilsvarende ytringsmakt, vi snakker om et nivå på linje med Obama, Putin og Merkel. Han står også i en særstilling fordi han betraktes som leder for så mange kristne, ikke bare katolikkene. Jeg tror mange muslimer også lytter til hans stemme, fordi han har lagt seg på en inkluderende linje, sier hun.

Hun mener han har gjort paverollen mer relevant.

– Hvis du skiller deg sterkt fra «vanlige» mennesker vil sjansen for å bli hørt bli mindre. Han har greid å gjøre seg selv viktigere enn den forrige paven. Pave Frans oppleves som mindre ekstrem og treffer langt flere mennesker. Jeg er imponert over den plassen han har inntatt. Han gjør den katolske kirke til en kraft i debatten om hva slags verden vi vil ha, sier Kaia Storvik.

Økt optimisme

Selv om Pharo ser at kirkens autoritet er svekket av en rekke overgrepssaker og behandlingen av dem, er det hans inntrykk at den nye paven raskt er tatt imot med åpne armer også utenfor kirken.

– Det er blitt en øket optimisme på grunn av hans ydmykhet og vilje til å ta opp de viktige spørsmålene. Han utfordrer jo den økonomiske makteliten som kirken i land han selv kommer fra, har gått hånd i hånd med i lang tid. Til tross for skandaler med både med seksuelle overgrep og Vatikanets bank, så blir han ikke forbundet med det slik den forrige paven ble, sier Pharo.

LES OGSÅ: Italiensk politi fant 3.500 falske pavevelsignelser

Forrige pave

Priorinne Anne-Lise Strøm understreker at den forrige, Benedikt den 16., var en god pave.

– Men han hadde et fokus mye mer rettet mot teologiske og økumeniske spørsmål. Han var dessuten så modig at han trakk seg da han følte at han ikke lenger kunne bidra med det kirken krevde av ham.

Hun viser til Pave Frans' julebudskap der han tok opp mange av de store spørsmålene verden sliter med.

– Terror, flyktningproblemer, vold mot kvinner, slaveri og umenneskelige vilkår i alle sammenhenger. Og ikke minst den økologiske krisen; han påpekte hvor viktig det er å ha omsorg for vårt eget hjem – jorden vår. Han har også tatt nødvendige grep for å rense kirken for korrupsjon og mafiavirksomhet, sier hun.

Hun nevner også hans tydelige signal om å ikke ville leve et liv i luksus.

– Han legges også merke til når han nekter å bruke pavemobilen. I Argentina insisterte han på å kjøre rundt i en liten Fiat, og i Kenya krevde han å kjøre rundt i åpen bil. – Jeg er ikke bekymret for noe, det eneste som plager meg er myggen, sa han da.

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Bøker