- Som forfatter er jeg svak. Jeg måtte ta på meg en krigersjel for å greie å formidle de tragiske historiene.