Etter 30 år som livssynsjournalist, valgte Martin Eikeland å slutte i jobben. Et kritisk blikk på tro endte i tvil.