Han har vært på jakt etter hvilket bilde av Jesus som kommer fram i våre oversettelser. Torsdag forsvarte Morten Klepp Beckmann sin doktorgrad ved Universitetet i Agder. Avhandlingen heter Bibelselskapets kristologi. Ideologi og oversettelse. Beckmann har gjennomgått arkiver og intervjuet medarbeidere som har deltatt i oversettelsen av tre bibelutgaver: Det nye testamente oversatt for ungdom (1959), Bibelen (1978) og Bibelen (2011).