Korstogene har gjerne blitt betraktet som militære kampanjer for å vinne rikdom og makt, med åndelige hensikter som påskudd. Historieforskerne legger nå mye mer vekt på de åndelige beveggrunnene. Korstogene kan ikke betraktes som plyndringstokt – men heller ikke som en forsvarskrig mot et aggressivt islam. Slik forstår de kildene.