Som et ledd i Riksantikvarens­ miljøovervåkingsprogram sjekker Norsk Institutt for kulturminneforskning (Niku) årlig tilstanden til kulturminner i ti kommuner. Målet har vært å holde det årlige tapet av kulturminner nede på 0,5 prosent. Har en kommune 200 verneverdige bygninger skal bare én gå tapt hvert år.