Sangevangelistene er en utdøende rase. Det bekymrer jazzsanger Solveig Slettahjell. Hun sier at hvis bedehussangene skulle bli borte, ville det for henne vært som om morsmålet hennes var utdøende.