Få hus rommer mer enn bedehuset. Nå tar flere forfattere det i bruk.