– Foranledningen til at vi nå blir en selvstendig stiftelse, har vært en prosess i organisasjonen omkring hvem Barnevakten er, og hvem skal vi være i et langtidsperspektiv, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik.