Barnefattigdom er bant de sentrale sakene i forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiet som pågår om dagen. Barnefamilier med inntekt nær fattigdomsgrensa, øker jevnt.