Hun forsker på gudsbilde og menneskesyn i barnebibler. I dag møter hun andre forskere innenfor eksegese, religions­pedagogikk og barnelitteratur for å diskutere den skandinaviske­ barnebibelen på Teologisk fakultet i Oslo.