Kultur

Hun forsker på gudsbilde og menneskesyn i barnebibler. I dag møter hun andre forskere innenfor eksegese, religions­pedagogikk og barnelitteratur for å diskutere den skandinaviske­ barnebibelen på Teologisk fakultet i Oslo.

– Biblene framhever verdier som passer sammen med det vestlige samfunn – de ufarlige, demokratiske og ikke-fanatisk-religiøse verdiene. Bøkene stempler disse verdiene som gudgitte og sender dem således tilbake i samfunnet som de kristne og kulturelle verdier, mener Bylund.

Ikke bare teologer

Hun beskriver det hun mener å finne i særlig to bibler. Den ene er Svein Tindbergs nye Bibelfortellinger for barn. Den andre er den danske Sigurd forteller bibelhistorier som er skrevet av Sigurd Barret som er kjent fra barne-TV.