Flere går til nattverd, og nå deltar også barna. I ni av ti menigheter er det blitt vanlig at barna deltar i nattverden. Vår forståelse av nattverd og tro endres av barns deltakelse, mener Aagedal som forsker på barn og nattverd og mener at praktisering av barne-
nattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den norske kirke.