Jeg studerte kristendom i godt voksen alder. Møtet med den akademiske bibelkritikken gjorde Bibelen mer rik og ­aktuell for meg. Men jeg registrerte at yngre medstudenter fikk trosproblemer, mens andre forkastet den vitenskapelige tilnærmingen til Bibelen for å ­beholde troen.