Før jul kom det siste bindet i det nye verket om norsk språkhistorie. De tre første bøkene er tematisk ordnet, mens den fjerde og siste, Tidslinjer, er en mer tradisjonell, kronologisk gjennomgang av norsk språkhistorie. Bind III, Ideologi, redigert av Tove Bull, tar for seg tenkning om språk, identitet og språkhistorieskrivning.