I 1938 heitte det at «Herren­ Gud skapte mannen av mold or marki og bles livsens ande i nosi hans, og mannen fekk sjel og liv» (1 Mos 2,7). Men i 1978/85 og 2011 «vart mannen/mennesket til ein levande skapning», og sjela var borte. Kva har skjedd?