Forfattar og redaktør Trygve Riiser-Gundersen har skrive fleire vitskaplege arbeid om Hans Nielsen Hauge og haugianervekkinga, og skriv no på ei bok om den tidlige vekkinga. Han er oppglødd over Komme til orde, og seier Hauge og haugianismen aldri har blitt plassert inn i den politiske historia slik Johansen gjer det.