Roy Jacobsen fekk eit handskrive manus av oldebarna til Fritz Dörries, med spørsmål om han ville lese kva den tyske naturvitskapsmannen mintest frå ekspedisjonane i Sibir. Jacobsen kan tysk, og sa ja med ein gong.