Å være leder, på alle nivåer og i alle organisasjoner, er i seg selv alltid krevende. Men dersom man i tillegg til denne verdens krav til powerpoints, strategisamlinger og allmøter, også skal lede og peke retning mot det hinsidige, begynner man å nærme seg tålegrensen for de fleste.