I en tekst om Ole Hallesby som forfatter må vi også trekke­ linjer til hans teologiske posisjoner. Forfatteren Hallesby er teologen Hallesby. Teologen Hallesby markerer seg enten det er snakk om fagteologiske arbeider, tematiserte artikler, oppbyggelige skrifter, eller som samfunns- og kulturdebattant.