Denne sommeren sendte­ den nye, danske regjeringen ut et brev til 64.000 personer med tilbud om å reise tilbake til landet, som de selv, eller minst en av deres foreldre, kommer fra. Dersom de returnerer til sine opprinnelsesland, vil flyktninger, innvandrere og etterkommere av folk som har innvandret, motta 140.000 danske kroner. Mange av dem som fikk brevet, er født i Danmark, har dansk pass og permanent oppholdstillatelse.