Steingrunnen kom ut i 1941. På overflaten er hovedpersonene tre unge prester i prestegjeldet Ödesjö fra en gang på 1800-tallet og til omtrent 1940. Men på et dypere plan handler boken om prestenes troskrise – og veien til en bærekraftig tro.