Forfattaren Einar Økland fyller 80 år i dag. Han er ein av dei mest produktive og anerkjente forfattarane i etterkrigstida, med nær på 80 utgjevingar sidan debuten med diktsamlinga Ein gul dag i 1963. Økland er fødd i Valevåg, der han framleis bur, og utdanna seg til psykolog, men har vore fulltids skrivar det aller meste av yrkeslivet. På slutten av sekstitalet var han eit sentralt medlem av den såkalla Profil-krinsen, ei gruppe som braut med tradisjonalistisk litteratur og definerte ein ny generasjon. Han var også sentral i tidsskriftet Basar.