Et unormalt barn blir som 17-årig student gjenfødt som kioskmedarbeider. Slik kan japanske Sayaka Muratas roman Døgnåpent oppsummeres. Murata bruker dette religiøse ordet, gjenfødelse, men det nye livet ligner et robotliv.