I Nøkkerosene, Anne Helene Guddals roman fra i fjor, står en kort sekvens hvor bokas jeg-forteller forsøker å lese Dostojevskijs Opptegnelser fra et kjellerdyp (1864). Dostojevskijs selverklærte onde kjellermenneske reflekterer: «Mennesket trenger ene og alene en selvstendig vilje, samme hva denne selvstendigheten koster det og hvor det fører hen.».