– Når vi høyrer om overgrep, høyrer vi ofte versjonen til overgriparen. Her får du versjonen til barnet. Dette er ein måte å eige historia på. Det er enkelt å nekte for at overgrepet har skjedd, for då kan verda halde fram slik ho var. Men viss nokon kjem og seier at slik og slik og slik skjedde det, det skjedde, så er du nøydd til å gå i møte med det. Då kan du ikkje berre late som du ikkje høyrer, eller sjå bort.