– Ein ting er dei reint formelle rettane folk har til å delta i ordskiftet. Ein annan ting er dei reelle moglegheitene.