Forholdet mellom barn og dyr har alltid vært hjertelig. I familier med hund, nevner barna dyret som familiemedlem på linje med søsken og foreldre, forteller en ­artikkel. Og helsegevinsten av samvær med dyr er påvist igjen og igjen.