Det var en tid da svarte ble hengt opp etter trær i USA. Og det var en tid da politiske forbilder og ledere som Martin Luther King og Malcolm X ble tatt livet av. Men hva med erfaringene til de som opplevde segregeringen, volden, terroren? Og hva betyr denne erfaringen i dag når man ser hvordan ytre høyre i USA henter motivasjon fra selveste presidenten?