Den norgesaktuelle romanen De fire bøkene henter historien fra de tre årene da Kina ble tvunget gjennom «Det store spranget», 1958 til 1961. Det var formann Maos absurde kampanje for økt produksjon av mat og stål. Det endte i en sultkatastrofe som kostet 45 millioner livet. 2,5 millioner ble torturert eller drept.