Stikkordet er ofte «sluttord», og amen er løysinga. Sluttord er det, etter ei bøn. Så sikkert som amen i kyrkja.