Kultur

– Er ikke teologien til for kirken og menneskelivet? spurte Åste Dokka, kommentator i Vårt Land, tirsdag. Hun kritiserer dagens teologer for å skrive for hverandre, og mener teologien i dag har «vendt seg bort fra menneskelivet og inn mot den akademiske samtalen».

Dokka, som har doktorgrad i teologi, skrev at hun i studietiden gjerne leste teologi for oppbyggelse. Men i dag sukker hun over bøker som er «så spesialiserte, så tunge og kompliserte at jeg ikke orker å lese dem.»

«Teologien og henvendelsen har skilt lag. Og som forlagsredaktør vil jeg hevde at verken oppbyggelseslitteraturen eller teologien har kommet heldig ut av det», skrev Dokka.

Uenig